Uzávěrka přihlášek ekumenického autobusu je za dveřmi.

Už máte pouze měsíc na to, abyste se přihlásili.

Místa ubývají, momentálně už máme obsazenou půlku autobusu, tak neváhejte!

Zároveň s tím bychom vás chtěli informovat o změně kontaktu a vedoucího autobusu. Jana Škubalová odchází z oddělení mládeže Českobratrské církve evangelické a odjíždí do zahraničí. Z tohoto důvodu nepovede ekumenický autobus do Taizé. Kontaktní email i telefon tímto přestává platit.

Autobus povede Martin Molnár. Poznačte si prosím nový email: busdotaize@gmail.com.